Z11-groepen


Z11-groepen:


Voor meer informatie over onze

Z11-groepen (groepsarrangementen)

klik dan op onderstaande link:


Informatiefolder Z11-groepen


Z11 groep A (start september 2021)


Tijd: van 8.45 uur tot 13.30 uur

Data bijeenkomsten:

 • donderdag 30-09
 • donderdag 14-10
 • donderdag 04-11
 • donderdag 25-11
 • donderdag 09-12
 • donderdag 13-01
 • donderdag 27-01
 • donderdag 10-02


Z11 groep B (start oktober 2021)


Tijd: van 8.45 uur tot 13.30 uur

Data bijeenkomsten:

 • donderdag 07-10 
 • donderdag 21-10
 • donderdag 18-11
 • donderdag 02-12 
 • donderdag 16-12
 • donderdag 20-01
 • donderdag 03-02 
 • donderdag 17-02 


  Afgeronde Z11 groepen


  Psycho-educatie (online): mei 2021 - juli 2021

  Mezelf: september 2020 - juni 2021

  Executieve functies en mindset: september 2020 - juni 2021

  Leren leren: september 2020 - juni 2021

  Psycho-educatie: juni 2020

  Executieve functies en mindset: oktober 2019 - januari 2020

  Psycho-educatie: augustus 2019 - september 2019

  Executieve functies en mindset: maart 2019 - juni 2019


  Waar:

  Basisschool Zuiderpad, locatie Huissteden

  Huissteden 1401
  6605 HK Wijchen


  Mail:

  info@z11inbeeld.nl  Recensies:


  Jan van Nuland

  Op dit moment zelfstandig opleider en inhoudelijk ondersteuner van 16 plusgroepen en 3 voltijds hb scholen, voorheen Steunpunt Hoogbegaafdheid Oss.


  Rosmalen, 13-12-2019


  Gisteren mocht ik een dag meelopen bij de groep “Executieve functies en mindset” van “Z11 in beeld” in Wijchen. Acht kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar, voornamelijk jongens, worden door hun ouders naar één basisschool gebracht voor een begeleiding in groepsverband door Trudie van Megen en Mariëtte Chaudron van “Z11 in beeld”. Acht kinderen die van hun deel van het samenwerkingsverband Stromenland een arrangement toegewezen hebben gekregen. Wat de kinderen gemeen hebben is dat ze allemaal snelle, complexe denkers zijn én dat dat in hun schoolprestaties of gedrag niet tot uiting komt. 

  Die koppeling van arrangementen heeft twee voordelen: ten eerste wordt de begeleidingstijd drastisch uitgebreid en ten tweede biedt het ook de mogelijkheid om ook uitdrukkelijk de nodige sociale vaardigheden te oefenen met elkaar.

  De begeleiding is intensief door de verhouding van 1 begeleider op 4 kinderen. Vanaf het moment dat ik de klas binnenkom, wordt dat ook meteen duidelijk: in no time hebben verschillende kinderen al feedback ontvangen over hun gedrag: tips om het anders aan te pakken, anders te duiden. Eén van de hoofddoelstellingen daarbij is dat het kind wel leert afstemmen op de ander, maar dan wel zo dat het zich niet aanpast in de zin dat het zichzelf verliest. Vandaar ook de naam Z11 in beeld!

  Op het whiteboard staat het dagprogramma: activiteiten die variëren in tijd van een kwartier tot een half uur. Dat programma is bedoeld om een evenwichtige verdeling te bieden van activiteiten die de veerkracht van de kinderen, hun zelfbeeld versterken (aai-momenten) en activiteiten die bewust frustratie oproepen (au-momenten). 


  Het sterke aan de begeleiding vind ik de voortdurende duiding van gedachten, gevoelens en gedrag en hun onderling verband. En dit steeds reagerend op het gedrag dat zichtbaar wordt tijdens de activiteiten. Ook wordt de nodige aandacht gegeven aan de onderlinge interactie, die voor sommige kinderen ook problematisch blijkt. 

  Een ander sterk punt is de samenwerking met ouders en leerkrachten. De kinderen komen 8 keer, de ouders komen twee keer met hen mee: aan het begin en het einde. De leerkrachten komen in ieder geval ook één keer mee, maar zo mogelijk en gewenst kan dat ook vaker.


  Kortom: deze aanpak is een echte aanrader, die wat mij betreft ook zeker navolging verdiend in andere samenwerkingsverbanden!


  -----------------------------------------------------------------------------------------------


  Bedankt dames,

   

  Volgens mij gaat onze dochter er veel profijt van hebben. En ik zelf ook.

   

  Het was goed om te zien met welke rust en waardering jullie werken.

  De ouderdag vorige week was fijn om bij te zijn.

   

  De individuele terugkoppeling vorige week was mooi en indrukwekkend. De 

  waardering die eruit sprak, samen met het herkennen en benadrukken van de

  kwaliteiten van onze dochter, raakte me.

   

  Heel mooi, jullie zijn een verrijking voor het onderwijs.