Recensies

Jan van Nuland

Op dit moment zelfstandig opleider en inhoudelijk ondersteuner van 16 plusgroepen en 3 voltijds hb scholen, voorheen Steunpunt Hoogbegaafdheid Oss.


Rosmalen, 13-12-2019


Gisteren mocht ik een dag meelopen bij de groep “Executieve functies en mindset” van “Z11 in beeld” in Wijchen. Acht kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar, voornamelijk jongens, worden door hun ouders naar één basisschool gebracht voor een begeleiding in groepsverband door Trudie van Megen en Mariëtte Chaudron van “Z11 in beeld”. Acht kinderen die van hun deel van het samenwerkingsverband Stromenland een arrangement toegewezen hebben gekregen. Wat de kinderen gemeen hebben is dat ze allemaal snelle, complexe denkers zijn én dat dat in hun schoolprestaties of gedrag niet tot uiting komt. 

Die koppeling van arrangementen heeft twee voordelen: ten eerste wordt de begeleidingstijd drastisch uitgebreid en ten tweede biedt het ook de mogelijkheid om ook uitdrukkelijk de nodige sociale vaardigheden te oefenen met elkaar.

De begeleiding is intensief door de verhouding van 1 begeleider op 4 kinderen. Vanaf het moment dat ik de klas binnenkom, wordt dat ook meteen duidelijk: in no time hebben verschillende kinderen al feedback ontvangen over hun gedrag: tips om het anders aan te pakken, anders te duiden. Eén van de hoofddoelstellingen daarbij is dat het kind wel leert afstemmen op de ander, maar dan wel zo dat het zich niet aanpast in de zin dat het zichzelf verliest. Vandaar ook de naam Z11 in beeld!

Op het whiteboard staat het dagprogramma: activiteiten die variëren in tijd van een kwartier tot een half uur. Dat programma is bedoeld om een evenwichtige verdeling te bieden van activiteiten die de veerkracht van de kinderen, hun zelfbeeld versterken (aai-momenten) en activiteiten die bewust frustratie oproepen (au-momenten). 


Het sterke aan de begeleiding vind ik de voortdurende duiding van gedachten, gevoelens en gedrag en hun onderling verband. En dit steeds reagerend op het gedrag dat zichtbaar wordt tijdens de activiteiten. Ook wordt de nodige aandacht gegeven aan de onderlinge interactie, die voor sommige kinderen ook problematisch blijkt. 

Een ander sterk punt is de samenwerking met ouders en leerkrachten. De kinderen komen 8 keer, de ouders komen twee keer met hen mee: aan het begin en het einde. De leerkrachten komen in ieder geval ook één keer mee, maar zo mogelijk en gewenst kan dat ook vaker.


Kortom: deze aanpak is een echte aanrader, die wat mij betreft ook zeker navolging verdiend in andere samenwerkingsverbanden!


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Bedankt dames,

 

Volgens mij gaat onze dochter er veel profijt van hebben. En ik zelf ook.

 

Het was goed om te zien met welke rust en waardering jullie werken.

De ouderdag vorige week was fijn om bij te zijn.

 

De individuele terugkoppeling vorige week was mooi en indrukwekkend. De 

waardering die eruit sprak, samen met het herkennen en benadrukken van de

kwaliteiten van onze dochter, raakte me.

 

Heel mooi, jullie zijn een verrijking voor het onderwijs. 


Z11 in beeld